kangoeroe.jpg

Werking en visie

Vanaf september 2006
Hoogbegaafde leerlingen in de kangoeroeklas

Ook hoogbegaafde leerlingen hebben onze zorg en aandacht nodig!

Schoolfilosofie:

Onze school wil ieder kind kansen bieden om een goed gevoel van eigenwaarde te kunnen opbouwen.
Dit is iets wat ieder kind zelf ontleent uit een situatie, door succesvol te volbrengen waarvan het aannam dat het moeilijk zou zijn.

Daarom hebben hoogbegaafde kinderen nood aan uitdagingen, net als alle andere kinderen.
Kansen om dagelijks iets bij te leren op hun persoonlijk uitdagingsniveau.Praktisch in onze school:

 

In de klas: dagelijks: differentiatie via verrijkingsoefeningen rekenen en taal als vervanging voor leerstof die al gekend is

In de kangoeroeklas: 1 x per week o.l.v. de zorgcoördinator brengen we de HB kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar samen en eveneens de HB kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.

Doel :

Inspelen op hun behoefte en stimuleren in hun ontwikkeling

Mogelijkheden geven om succes te ervaren.

 

Evaluatie = noodzakelijk

 

De kangoeroeklas is niet vrijblijvend voor deze HB kinderen

We willen een evaluatie verbinden aan de taken van de kangoeroeklas

Via een extra blad in het rapport en evaluatiegesprekken met het kind, de ouders en de klastitularis

Benieuwd? Is dit iets voor jouw kind?
Meer info bij de directie ( directie@bsow.be)
Of bij de zorgcoördinator ( zorg@bsow.be)
Een individueel infogesprek is natuurlijk steeds mogelijk in de school.

© 2016 't Schoolke. All Rights Reserved. Designed By Karelg.be